geodeta, geodezja, Michał Kaczmarek, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Paweł Gajda, mapa do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej, tyczenie budynku, budowli, sieci uzbrojenia terenu, kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków sieci, infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, inwentaryzacje architektoniczne, pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu, opracowywanie ich wyników, opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu, podziały nieruchomości, wznowienia granic, pomiary objętości mas ziemnych, prace związane z informatyką geodezyjną, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja, geodeta, geodezja